Merryland Quy Nhơn ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn

Merryland Quy Nhơn ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn

Tại lễ ký kết hợp tác diễn ra vào ngày 12/3, Hưng Thịnh Innovation và ICED thống nhất sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu, đánh giá và đề...